Ademwerk

Verbonden ademwerk

Langzaam, bewust ademhalen kan een tool zijn. En hoe 'saai' het klinkt, het is allesbehalve dat. Het is een onontgonnen therapeutische interventie, omdat het waarschijnlijk helemaal niet sexy klinkt. Je zou denken: ik adem toch, dat is toch genoeg? Totdat je een verbonden ademsessie volgt en ook hoort bij de groep mensen die dat zegt: er is een leven voor en na ademwerk. Je hebt goud in handen. En: je adem is altijd bij je. Het beste medicijn, voor meer dan je ooit voor mogelijk houdt misschien wel. We ademen zo’n 20.000 keer per dag, onbewust. Tegelijkertijd kunnen we juist de ademhaling bewust inzetten, om invloed uit te oefenen op ons zenuwstelsel. En zodra je merkt wat de gevolgen daarvan zijn (lichamelijk, emotioneel, geestelijk) wil je nooit meer anders.

Getraind bij Lo Hermsen en Malou Tan

Als je kalm ademt, kalmeren ook jouw gedachten. We weten allemaal dat onze geest (mindset) onze emoties kan beïnvloeden maar andersom kan ons lichaam ook onze geest beïnvloeden. Misschien ken je het wel: als je 1 minuut heel langzaam gaat lopen, l a n g z a a m  g a a t  d e n k e n .... en .............na .................... elk....................... woord ........................ even........................................ rust .....dat je dan ook langzamer gaat ademen. En die route kun je dus ook andersom afleggen.

Grenzen aangeven in je relaties

Want voordat je grenzen kunt aangeven, zul je ze eerst aan moeten (leren) voelen. Want het hebben van grenzen is één ding. Maar het beschermen van je grenzen is echt een heel andere tak van sport. Grenzen leren aangeven betekent zoveel meer dan 'gewoon' nee leren zeggen. In deze workshop gebruiken we het model van 'Wheel of Consent" en onderzoeken we met behulp van heel concrete communicatie, afstemming en aanraking hoe we gezonde keuzes van binnenuit kunnen leren maken. En hoe we die begrensd kunnen leren aangeven bij anderen.

Behoeftes, verlangens, wensen, grenzen

We bespreken je behoeftes, verlangens, aanraking, vrijheid en afstemming in al je relaties. We onderzoeken de dynamieken in een veld van activiteit (doe je iets) versus passiviteit (word je iets aangedaan) en dienend (voor wie is het?) versus ontvangend (wie heeft er baat bij). En daar wordt een nieuw wereldbeeld geschapen. Het leren hiervan door middel van deze methodiek is echt mindblowing.

Wat wil ik. Wat wil ik niet. Eigenlijk...

"Hoe wil je dat ik je aanraak?" Het is een van de eerste vragen als je bij mij in de praktijk komt. Ik wil door bijv. mijn vriendin heel anders aangeraakt worden dan door mijn geliefde. Nogal wiedes, maar daarmee tevoorschijn komen is andere koek. En dan ontdek je misschien óók dat je dit ongemak niet alleen in aanraken tegenkomt, maar ook op andere gebieden in je leven. Misschien had je al lang 'ho' moeten zeggen tegen je vriendschap met X, terwijl je maar doorgaat.  Durf je je grenzen te verwoorden, hardop, in contact? Kun je dan je schuldgevoel over de ander 'teleur te stellen' zelf dragen? Of lukt het je nauwelijks zonder verantwoording af te leggen? Aan welke voorwaarden moet worden voldaan om je veilig te voelen, heb je dat helder voor jezelf? En zo ja: breng je dat dan ook in in het contact? Hoe communiceer je een grens? En: hoe incasseer je een grens? Hoe ga je om met het gevoel van afwijzing die je ervaart als je een 'nee' verkoopt of krijgt? Wat is je eerste beweging, en wat zou een behulpzamer beweging zijn in het relateren? Als ik meega in jouw wens, voor wie doe ik het dan? Als ik mag ontvangen, hoe ga ik dan om met het schuldgevoel dat ik steeds iets terug wil doen voor de balans?

Vrijheid bestaat in het erkennen van grenzen

Wil je samen helderheid leren scheppen in je intieme communicatie, vooral als het gaat over aanraking? Dan is deze workshop voor jou. Je gaat alles leren over verlangen, instemming, egoïsme, vrijgevigheid, grenzen, respect en plezier. Note: het is ook erg geschikt voor singles als je überhaupt moeite ervaart met het neerzetten van wat je wilt en niet wilt, misschien zoekend bent in hoe je dat nu op een prettige manier kunt overbrengen zonder dat iedereen er van in een kramp schiet. Deze workshop is echt life-changing als je gaat inzien dat dit model op je hele leven gelegd kan worden.

This workshop is influenced and inspired by the Wheel of Consent® as developed by Dr. Betty Martin. I have studied with the School of Consent. For more information visit www.schoolofconsent.org

Voor wie?

Mijn werk is bedoeld voor (in opleiding zijnde) psychologen, therapeuten, psychiaters, coaches, healers, mentoren, begeleiders, filosofen en zorgverlenende ondernemers. Je kunt jezelf dragen, bent bekend met je eigen levensverhaal en pijnpunten, zoekt naar nieuwe methodes die gaan over ervaringsleer en lichaamswijsheid. Je weet dat je daarvoor eerst kennis moet maken met je eigen respons, zodat je ze belichaamd kunt doorgeven aan je eigen klanten/cliënten.

Waarom zou je meedoen?

Gezonde keuzes van binnenuit

In deze workshop onderzoeken we met behulp van heel concrete communicatie, afstemming en aanraking, hoe we gezonde keuzes van binnenuit kunnen leren maken. Deze workshop geeft je speelse, eenvoudige maar tegelijkertijd enorm diepgaande aanwijzingen om te leren kiezen, communiceren, en wat het verschil is tussen geven en ontvangen (dus niet: nemen).

Het model "Wheel of Consent"

Het 'Wiel van Toestemming' is een baanbrekend model, ontwikkeld door dr. Betty Martin, die feilloos de zere vinger heeft kunnen leggen op hoe aanraken en aangeraakt worden uit 4 kwadranten bestaat. Nadat je deze theorie uitgelegd hebt gekregen, voel je onmiddellijke helderheid in hoe je je wensen en grenzen kunt honoreren en denk je: waarom wist ik dit niet eerder, het is zo helder en eenvoudig!

Oefenen

Oefeningen: we oefenen met elkaar in de groep de uitvoering van de theorie, want alleen dan beklijft het letterlijk. Dan zul je gaan ontdekken dat het model eenvoudig is op papier maar dat de praktijk echt een mindshift van je vraagt. We wisselen af met elkaar, zodat je ook in contact met 'vreemden' leert om helderheid te scheppen in je communicatie en je feedback krijgt over hoe je e.e.a. nu daadwerkelijk hebt neergezet en wat daar het effect van is op anderen.

Resultaten

Na deze workshop ben je volstrekt helder over wat het verschil is in geven en ontvangen en voel je precies voor wie de aanraking (of het cadeau) is. Je bent beter in staat je behoeftes te voelen en te communiceren, je durft je uit te spreken in wat je wilt, je voelt gelijkwaardigheid tussen jou en je partner, en er komt een hoop ontspanning in je contacten en relateren.

Wie is Carolien?

HeartPepper: voor een oersterke relatie met jezelf

Carolien-Oosterhoff-foto-Lucy-Lambriex-2366-850pix

Carolien Oosterhoff (1967) is een vrije, levendige geest die haar sporen heeft verdiend in internationale consultancy en training/coaching. Na meer dan 20 jaar werkervaring startte ze in 2009 haar eigen bureau. Een 'under the skin' trainer/coach die het leven - en jou - bij de kladden grijpt. Ze is Register Coach, heeft oneindig veel opleidingen gevolgd en staat ingeschreven bij het Abituriëntenregister CPION. Een Renaissance Soul, levenskunstenaar pur sang met werk dat vorm krijgt in film, persoonlijke begeleidingswerk en schrijven van poëzie en proza. 

Carolien is de oprichter van HeartPepper®. "80% van de tijd die je met mij doorbrengt ben ik jouw vragenvuur, interviewer en diepzeeduiker die jou helpt je eigen antwoorden te vinden. Ik doorzie patronen in intermenselijk gedrag in no-time en leg de vinger op de zere plek, soms nog voordat jij het zelf waargenomen hebt. Tough love in de begeleiding, dat scheelt jou maanden gesprekken bij collega's die er om heen draaien of die je niet durven spiegelen of confronteren."

Visie op groepstrainingen bij HeartPepper

Alle workshops die gegeven worden veronderstellen een zelfde 'entreelevel' qua kennis en vaardigheden in het thema van de dag. In de praktijk weet de een - uiteraard - meer van een bepaald onderwerp dan een ander. Het maakt de groep onveilig als er tussen de groepsleden onderling een 'kenniswedstrijdje ontstaat' of sfeer waarin 'elkaar vliegen afvangen' de boventoon voert. Die energie wil ik niet in mijn groepen. We zijn aan elkaar gelijk als mens en aan elkaar aftroeven op kennis heeft uiteindelijk onder de streep niemand wat. Het werkt vooral niet sfeerverhogend tussen groepsleden, laat ik dat benadrukken.

Soms wordt er van je gevraagd iets over jezelf te delen. Op geen enkel moment ben je hiertoe verplicht. Sommige mensen leren nu eenmaal sneller door naar het proces van anderen te kijken en durven dan zelf pas de deur van hun hart open te doen. Er wordt wel verondersteld dat je op je gemak bent met emotionele verhalen van anderen.

Alle workshops zijn voor alle kleuren, geuren en smaken mensen. Dus Lgbtqia+ en ook alles wat daar weer buiten valt: welkom. De samenstelling van de groep is gebaseerd op volgorde van inschrijving. Mensen met een handicap of andere invaliderende lichamelijke aandoening: de praktijkruimte is op de begane grond en goed in en uit te rijden met rolstoelen. Laat weten als je een speciaal verzoek hebt waar we rekening mee kunnen houden op voorhand zodat de workshopdag voor jou zonder ongemakken kan verlopen.

Bij HeartPepper tolereer ik geen racisme, discriminatie, vrouwonvriendelijk gedrag of taalgebruik, bodyshaming, validisme. Ik accepteer alle politieke standpunten en persoonlijke meningen, maar treedt actief op tegen de verspreiding van desinformatie. Als je op zoek bent naar groepen waar je je standpunt over vaccinatie kan delen, kan dit buiten de workshop prima. Mensen die de grens van een ander niet kunnen verdragen, die 'nee is nee' niet snappen, zijn niet welkom.

Een covid-sneltest, vaccin of een andere manier om het risico op verspreiding van covid te minimaliseren tijdens dit evenement heeft de voorkeur. 

Op alle workshops zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing.

Als je een met een programma van HeartPepper meedoet, verklaar je het volgende."Hierbij verklaar ik dat ik op de hoogte ben dat de deelname aan een workshop, Aanraaktherapie-sessie of Tantric Works Session een fysieke, emotionele en energetische uitwisseling impliceert. Ik ben mij er bewust van dat ik zelf verantwoordelijkheid heb om aan te geven waar mijn grenzen liggen (waar ik me comfortabel bij voel) en dat ik me ertoe verbind de grenzen van andere deelnemers te respecteren. Dit betekent ook dat ik bij machte ben om steeds te kiezen om mijn deelname aan een activiteit te onderbreken. Ik verklaar dat ik in een fysiek, emotioneel en mentaal voldoende stabiele toestand verkeer, om de workshop of sessie zonder risico te volbrengen en dat ik HeartPepper en mede-organisatoren niet aansprakelijk zal stellen voor eventuele gevolgen van het werkproces. Indien ik onder behandeling ben voor een of meerdere fysieke of mentale aandoeningen, geef ik dit aan bij de organisatoren."