Verantwoordelijkheid

Als je een afspraak met mij maakt, ga je hier mee akkoord.

"Hierbij verklaar ik dat ik op de hoogte ben dat de deelname aan een workshop, Aanraaktherapie-sessie of Tantric Works Session een fysieke, emotionele en energetische uitwisseling impliceert. Ik ben mij er bewust van dat ik zelf verantwoordelijkheid heb om aan te geven waar mijn grenzen liggen (waar ik me comfortabel bij voel) en dat ik me ertoe verbind de grenzen van andere deelnemers te respecteren.

Dit betekent ook dat ik bij machte ben om steeds te kiezen om mijn deelname aan een activiteit te onderbreken.

Ik verklaar dat ik in een fysiek, emotioneel en mentaal voldoende stabiele toestand verkeer, om de workshop of sessie zonder risico te volbrengen en dat ik HeartPepper en mede-organisatoren niet aansprakelijk zal stellen voor eventuele gevolgen van het werkproces.

Indien ik onder behandeling ben voor een of meerdere fysieke of mentale aandoeningen, geef ik dit aan bij de organisatoren."